Αποστολή στο ΙΡΑΚ 2003, παράδοση φαρμάκων & διερεύνηση πιθανότητας δημιούργιας Παιδιατρικής Κλινικής

Αποστολή στο ΙΡΑΚ 2003, παράδοση φαρμάκων & διερεύνηση πιθανότητας δημιούργιας Παιδιατρικής Κλινικής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17-4-03 εως 27-4-03 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Βαγδάτη ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ Σταύρος Χιλιόπουλος ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ Γιατροί του Κό...