Ημερίδα με γενικό τίτλο «Οικιακά Φάρμακα – Υγεία και Περιβάλλον»

Ημερίδα με γενικό τίτλο «Οικιακά Φάρμακα – Υγεία και Περιβάλλον»

Οι «Φαρμακοποιοί του Κόσμου» οργάνωσαν την Ημερίδα με γενικό τίτλο «Οικιακά Φάρμακα – Υγεία και Περιβάλλον» κατά την διάρκεια της 4ης Διεθνούς Ιατρικής Έκθεσης Medicexpo. Η Ημερίδα αφορούσε θέματα και διαδικασίες συλλογής, διαχείρισης και ανακύκλωσης/καταστροφής των ατομικών και οικιακών μας κυρίως φαρμάκων πού ρυπαίνουν το περιβάλλον.

Με πρωτοβουλία της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Αθηναίων προετοιμάζεται πρόγραμμα συλλογής/καταστροφής «οικιακών φαρμάκων».

Η Οργάνωση έχει λάβει σχετικές διαβεβαιώσεις απο ΥΠΕΧΩΔΕ και Υπ. Υγείας για πρόβλεψη ενσωμάτωσης διαχείρησης των «οικιακών φαρμάκων» στο προετοιμαζόμενο νομοσχέδιο.