Δημοσίευση των δικών σας άρθρων

Δημοσίευση των δικών σας άρθρων

Το 3μηνιαίο περιοδικό των «Φ.τ.Κ.» δέχεται για δημοσίευση ενυπόγραφα κείμενα ιατροφαρμακευτικού, ανθρωπιστικού, ή κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Τα κείμενα πρέπει να είναι εκτυπωμένα σε Α4, να μην ξεπερνούν τις 300 λέξεις – και αν είναι δυνατόν – να συνοδεύονται από σχετική φωτογραφία με το κείμενο.

Τα άρθρα προς έγκριση, πρέπει να αποστέλλονται μέχρι το πρώτο 20 ήμερο του προηγουμένου μηνός, από την έκδοση.

Πληροφορίες/Αποστολή προς Εκδότη (Σ. Σερεμίδης)

Τηλ.: 210-9623845 Φαξ: 210 – 9652386

e-mail: serio@hol.gr

«Φ.τ.Κ» : Υψηλάντου 41, Γλυφάδα 16675