Αποστολή ιατροφαρμακευτικού υλικού των «Φ.τ.Κ» στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Αποστολή ιατροφαρμακευτικού υλικού των «Φ.τ.Κ» στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Ολοκληρώθηκε η Αποστολή ιατροφαρμακευτικού υλικού των «Φ.τ.Κ» στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με τη συνεργασία της Οργάνωσης Pemideico/Congo, καθώς και οι επίσημες επαφές του Προέδρου Σπ. Σερεμίδη με το Υπουργείο Υγείας, τον Ερυθρό Σταυρό και με τοπικές ΜΚΟ στην Πρωτεύουσα Κινσάσα.

Μελετάται η προετοιμασία προγράμματος για υποβολή στο ΥΔΑΣ/ΥΠΕΞ απο τους «Φ.τ.Κ» με τη συνεργασία της Οργάνωσης «Fair Planet» για την καταπολέμηση της ελονοσίας στην περιοχή της Κινσάσα και Equateur.