Το πρόγραμμα των «World Pharmacists – S. Africa»

Το πρόγραμμα των «World Pharmacists – S. Africa»

Στην περιοχή George (Ν. Αφρική), λειτουργεί το πρόγραμμα των «World Pharmacists – S. Africa» με την Οργάνωση «Bolton Food for Life» που υιοθετήθηκε από τις τοπικές Αρχές.

Ανακοινώθηκε στα ΜΜΕ και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες της περιοχής.